Majowe

2019-04-30 15:26:00

Znalezione obrazy dla zapytania majowe

 

Z A P R A S Z A M Y   N A   N A B O Ż E Ń S T W A   M A J O W E

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI O GODZ. 17.30

WE WTORKI I W CZWARTKI O GODZ. 7.30

W SOBOTY O GODZ. 16.30

W NIEDZIELE O GODZ. 15.00

 

 

Witamy na nowej stronie parafii Św. Józefa Robotnika w Tychach - Wartogłowcu

2017-11-15 22:05:22

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy Opiekunie Józefie Święty,

że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej opieki, 

Twej pomocy błagając pozostał bez pociechy.

Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie 

i z całą żarliwością ducha Tobie się polecam.

Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przybrany Ojcze Odkupiciela,

ale ją usłysz łaskawie i wysłuchaj. Amen.