Nabożeństwa majowe

2018-04-30 19:44:17

Podobny obraz

N A B O Ż E Ń S T W A   M A J O W E

PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI, godz. 17.30

WTORKI I CZWARTKI, godz. 7.30

SOBOTY, godz. 16.30

NIEDZIELE, godz. 15.00

 

Witamy na nowej stronie parafii Św. Józefa Robotnika w Tychach - Wartogłowcu

2017-11-15 22:05:22

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy Opiekunie Józefie Święty,

że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej opieki, 

Twej pomocy błagając pozostał bez pociechy.

Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie 

i z całą żarliwością ducha Tobie się polecam.

Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przybrany Ojcze Odkupiciela,

ale ją usłysz łaskawie i wysłuchaj. Amen.